BORUP - Brintoverilte - 3% - 175 mlBiologisk nedbrydeligt og særdeles effektivt desinfektion og blegemiddel

Flere detaljer

B10-002-001
Ny vare

19,00 kr

- +

Få automatisk besked når varen er på lager igen
Arbejder
 
Yderligere information
Brintoverilte er bredt anerkendt som et miljøvenligt desinfektionsmiddel. Brintoverilte er virksomt mod mange vira men vi har ikke endeligt tilsagn f.s.a. COVID-19

Brintoverilte er særdeles let biologisk nedbrydeligt. Vved brug omdannes brintoverilte til ilt og vand, i den proces "forbrænder" brintoverilten bakterier og vira.

Brintoverilte i 3% opløsning er den almindeligt anvendte. 

Gode husråd
  • desinficer dine skærebrætter mod salmonella mm, bør virke i mindst 1 min
  • desinficer dit køleskab, påfør med sprayflaske og tør af efter mindst 1 min.
  • let blegning af tænder og desinfektion af mundhule - mild opløsning 1:20 og skylning i 1 min.
  • pletfjerning på hvidt tøj - tilføj 25ml brintoverilte i vaskeskuffen
Brintoverilte er yderst anvendeligt til rensning af huden. 3% Brintoverilte opløses med 1-3 dele vand.

Til mundskylning opløses 3% brintoverilte med 20 dele vand (svarende til 1/2 hættefuld til 0.5dl vand)

Indhold : hydrogenperoxid opløsning CAS-nr.: 7722-84-1

Opbevares udenfor børns rækkevidde

Bortskaffelse af emballage : genbrugsplast

Mærkning:

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. 
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. 
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
P315 Søg omgående lægehjælp. 
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer
 
Produkt information
Naturligt ProduktNo
ØkologiskNo
IndholdPET
Fremstillet iDenmark
Zero Waste ProduktNo
VeganskYes
TransitTruck
Allergenern/a

Tilbehør

26 andre produkter i den samme kategori:

Kunder, der købte denne vare, købte også

Ingen produkter

Mangler at blive afklaret Fragt
0,00 kr Moms
0,00 kr i alt

Priserne er inklusive moms

Gå til kurv